Facebook pixel

Me luotamme poliisiin (Kaleva)

Poliisin tehtäväkenttä on laajentunut paljon sen voimavaroihin nähden. Poliisiammattikorkeakoulun Poliisin toimintaympäristö –julkaisun mukaan yksi tulevaisuuden poliisitoiminnan suurista haasteista on tihentyvä tietoverkottuminen. Se avaa globaaleja, uusia mahdollisuuksia rikollisuudelle, joihin poliisien kyvyn vastata täytyy tehostua. Kansainvälisen yhteistyön merkitys tämän kaltaisten rikosten torjunnassa tulee myös korostumaan.

Rikosten ennaltaehkäiseminen on yksi poliisin tärkeimmistä tehtävistä. Poliisilla on vuosittain noin miljoona hälytystehtävää ja rikosilmoituksia tehdään vuodessa noin 800 000. Suomessa on suhteellisen vähän poliiseja sen asukaslukuun nähden, ja monia pieniä rikoksia jää selvittämättä. On tärkeää, että myös lievemmät tapaukset selvitetään, sillä niiden kautta saattaa paljastua törkeämpiä rikoksia. Tämän myötä pieni rikollisuus ei myöskään pääse johtamaan suurempaan.

Vuonna 2018 Suomessa oli 136 kuntaa, joissa poliisin saapuminen hälytyspaikalle kesti yli puoli tuntia. Näin ei voi jatkua. Poliisin on voitava keskittyä ydintehtäviinsä, kuten hälytystoimintaan, rikosten esitutkintaan sekä jalkautumiseen ”korttelipoliisitehtäviin”. Muiden tehtävien kuten päihtyneiden kuljetusten ja vartioinnin siirtämistä pois poliisilta on harkittava.

Poliisikoulutus on Suomessa korkeatasoista. Vuosittain koulutuksen aloittaa noin 400 opiskelijaa. Hakijoiden soveltuvuudesta ei saa tinkiä, mutta yhteiskunnan muuttuessa hakukriteerejä tulee kuitenkin tarvittaessa päivittää. Suomessa on noin 1,3 poliisia tuhatta asukasta kohden. Vastaava luku muissa Pohjoismaissa on noin kaksi. Pidemmällä tähtäimellä Suomessakin tulisi olla kaksi poliisia tuhatta asukasta kohden.

Viime aikojen tapahtumat osoittavat, että poliisin resursseja lapsiin kohdistuvien ”somesaalistajien” kiinni saamiseksi on lisättävä. Itse ehdotan sosiaalista mediaa vahtivien ja somesaalistajia paljastavien ohjelmistorobottien kehittämistä. Poliisien koulutuksessa tämän osuutta on myös lisättävä.

Tavallinen suomalainen tarvitsee harvemmin poliisin apua, mutta kun niin käy on tärkeää, että saamme asiamme selvitetyksi. Järjestelmän on turvattava riittävän monen oikeudensaanti. Vastuullisen päättäjän tehtävänä on huolehtia, että näin on myös tulevaisuudessa. Riittävä määrä poliiseja on turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

 

Eero Suutari, kansanedustaja (kok.)