Facebook pixel

Minun valintani on Alex

Oman työmarkkinoihin ja yrittäjyyteen painottuvan eduskuntatyöni kannalta Alex on ollut hyvä yhteistyökumppani. Yhteys valtionvarainministeriin on toiminut ja hän on aina ollut puhelinsoiton päässä. Myös erilaiset tapaamiset ovat järjestyneet mallikkaasti. Hänen aikanaan on eduskuntaryhmässäkin otettu käyttöön osallistavia toimintamalleja ja kehityskeskustelut.

Alexin sitoutumisesta hallitusohjelmaan ei ole kahta poikkipuolista sanaa. Hän haluaa tehdä Suomesta paremman paikan elää ja yrittää. Tämän tavoitteen eteen hän tekee jatkuvasti hartiavoimin töitä. Hän on liikkeissään nopea ja päämäärätietoinen.

Maailmankansalaisena hän omaa laajalti korkean tason yhteyksiä myös maamme rajojen ulkopuolella ja osaa myös keskustella monien kanssa heidän omalla äidinkielellään. Tämä on tässä ajassa johtajalle ja ministerille ehdoton vahvuus.

Istuvaa puheenjohtajaa on tuettava. Ei ole mitään tarvetta vaihtaa ulkopuolisten maalaaman kuvan perusteella. Puoluekokouksessa Alex on minun valintani.

Eero Suutari
Kainuun kokoomuksen puheenjohtaja
kansanedustaja, puoluehallituksen