Facebook pixel

Motoristeille tasavertaista kohtelua

 

Moottoroidut kaksipyöräiset ovat alhaisen energiankulutuksen ja päästöjen ansiosta paras ja ympäristöystävällisin vaihtoehto työ- ja asiointimatkoilla kaupunkialueilla, taajamissa ja haja- asutusalueilla. Tämän vuoksi moottoripyörien ja mopojen sääntelyn tulee olla nykyistä enemmän käyttäjälähtöistä ja käyttäjää palvelevaa. Moottoripyöräilyyn ei tule soveltaa sääntelyä tai säädöksiä, joilla ei ole motoristin liikenneturvallisuutta parantavia vaikutuksia.

Moottoripyörät ovat kestävän kehityksen mukainen osa liikennejärjestelmää, joka pienentää liikenteen ruuhkia ja päästöjä. Myös EU on linjannut, että liikenneruuhkien välttämiseksi tulisi käyttää enemmän kaksipyöräisiä. Moottoripyörien tarvitsema tila liikenteessä ja pysäköinnissä on paljon pienempi kuin esimerkiksi henkilöautojen. Moottoripyörille on siksi perusteltua myöntää oikeus ajaa bussikaistoilla ruuhkien pienentämiseksi. Liikenneinfran suunnittelussa moottoroitujen kaksipyöräisten erityisominaisuudet tulisi ottaa huomioon paremmin väylien ja niiden varusteiden suunnittelussa sekä tarjota parkkialueita kaupunkiympäristössä, joka olisi omiaan lisäämään kestävän kehityksen mukaista työmatkaliikkumista.

Moottoripyörien pienet päästöt tulee huomioida paremmin, ja moottoripyörien autovero tulisi alentaa samalle tasolle kuin samoilla päästömäärillä olevilla henkilöautoilla on. Moottoripyörien ostamisen verotuksen tulee olla tasapuolinen ja yhdenvertainen henkilöautojen kanssa. Pitkällä tähtäimellä autoverosta tulisi myös luopua asteittain kokonaan.

Polttomoottoristen ajoneuvojen muuntotuet, sähkökäyttöisten ajoneuvojen hankintatuet sekä valtion moottoriajoneuvojen romutuspalkkio tulisi ulottaa myös moottoroituihin kaksipyöräisiin. Tällä hetkellä moottoroidun kaksipyöräisen hankinnassa verotetaan 2,4 kertaisesti saman päästöiseen autoon verrattuna.

 

Eero Suutari, kansanedustaja (kok.)