Facebook pixel

Nuotit tuleville vuosille (Kainuun Sanomat)

Kesälomien alla on hyvä kääntää katse hetkeksi tulevaisuuteen ja pohtia, miltä maailma näyttää lomien jälkeen. Kuluva vuosi on sujunut positiivisten talousuutisten siivittämänä. Työllisten määrä on lisääntynyt, yritystemme vienti on kasvanut ja valtiomme kassa näyttää paremmalta kuin vuosikausiin. Olemme aallonharjalla.

Talousennusteet kertovat, että talouden kasvu on nyt kiivaimmillaan ja se hidastuu tulevina vuosina. Nyt on se hetki, kun varaudumme hitaamman kasvun aikaan. Nykyhallitus on tehnyt toimenpiteitä, jotka uudistavat talouden ja työmarkkinoiden rakenteita ja tukevat kestävää talouskasvua, kuten osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen tähtäävät koulutukset, yritysten kasvua kannustavat verouudistukset, työttömien työnhakijoiden palveluiden uudistaminen sekä työllistymisen ja työllistämisen esteiden purkaminen.

Kun nykyinen hallitus ensi keväänä päättää työnsä, on Suomen talous valmiimpi tulevaan hitaamman kasvun aikaan. Ei kuitenkaan valmis. Seuraavan hallituksen on jatkettava tällä kaudella aloitettuja toimenpiteitä, jotta saavutamme esimerkiksi 75 prosentin työllisyysasteen, joka vaaditaan tulevaisuudessa kasvavien hoito- ja hoivamenojen kattamiseksi. Kasvun ja työllisyyden tukemista on jatkettava seuraavinakin neljänä vuotena.

Yksi tärkeimmistä kasvua tukevista tavoitteista tuleville vuosille on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Osaavan työvoiman puute jarruttaa yritysten kasvua useilla alueilla ja aloilla, myös meillä Kainuussa. Avoimia työpaikkoja on nyt runsaasti, mutta suurella osalla vailla työtä olevista henkilöistä ei ole paikkoihin tarvittavaa osaamista. Työvoimapulasta kärsiville aloille suunnattuja koulutuspanostuksia on jatkettava ja yleiseen koulutustasoon on panostettava.

Lisäksi pitkällä aikavälillä ainoa asia, joka takaa pärjäämisen kansainvälisillä markkinoilla, on uudet innovaatiot. Tutkimusmenojen osuus bruttokansantuotteesta on jäänyt taantuman jäljiltä alhaiseksi. Valtion on tuettava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä yritystemme kansainvälistymistä. Talouspoliittista ajatteluamme ja valtion tukea on kohdennettava siten, että löydämme jatkuvasti uusia aloja, joilla on nousemassa potentiaalisia menestystarinoita ja tuettava niiden kasvua.

Kolmantena erittäin tärkeänä kokonaisuutena tulevaisuuden kannalta näen liikenneverkon korjausvelan vähentämisen ja liikenneverkon kehittämisen. Tiet ovat kasvukeskuksien ulkopuolella lähes kaikkialla surkeassa kunnossa, mikä haittaa niin yksittäisiä kansalaisia kuin yritystoimintaa.

Näillä nuoteilla jatkan työtäni eduskunnassa, mutta nyt toivotan kaikille hyvää kesää!