Facebook pixel

Oppositiokin tukee uutta nousua (Kainuun Sanomat)

Oppositiopuolueiden valtiontalouden vaihtoehtoisten budjettiesitysten lähtökohta on sama kuin hallituksenkin. Kaikki haluavat vähintään 200 000 uutta työpaikka Suomeen. Se on erittäin arvokas tavoite ja vain sillä me pelastamme lapsemme tulevalta velkavankeudelta. Keinot ovat tietenkin jokaisella puolueella huikan erilaisia, mutta kaikki tukevat suuressa kuvassa hallituksen esityksiä. Eroavuuden hallituksen esitykseen vaihtelevat puolesta prosentista prosenttiin. Toiset korostavat velkaelvytystä ja julkisen kulutuksen sekä rakentamisen lisäystä ja toiset sopeuttamista. Rakenteisiin ei haluta kuitenkaan puuttua siinä määrin kuin hallitus. Ansiotulojen verotusta halutaan sekä kasvattaa, että laskea. Samoin on laita yritysten yhteisöverossa. Arvonlisäveroa esitetään alennettavaksi lähinnä erityistapauksissa. Osa haluaa palauttaa omaisuusveronkin. Yllätys oli, että osa poistaisi yrityksiltä kokonaan muutamia tukia, kuten kuljetus- ja työllisyysperustaiset investointituet. Toisaalta yrityksille esitetään myös vapaita poisto-oikeuksia. Opposition esitykset eivät sisällä hallituksen toteuttamien leikkausrahojen palautuksia tai kuntien valtionosuuksien korotuksia. Hallituksen aiemmat ja tulevat leikkaukset siis pääsääntöisesti hyväksytään.  

Valtion lähes 54 miljardin budjettiin nähden opposition budjetit eroavat todella vähän. Siksi on todettava, että oppositio tukee hallituksen päälinjaa.  

Talvivaara on ollut kaikkien kainuulaisten mielessä varsinkin viime viikon konkurssiuutisen jälkeen. Konkurssi ei ole aina pahin asia. Teollisten sijoittajien ja kaivosyhtiöiden kiinnostus kaivosta kohtaan on jopa hieman kasvanut.  Talvivaarassa jatkuu työt joka tapauksessa lähimmät viisi vuotta ja tarvittaessa senkin jälkeen vielä pari vuotta. Meillä on siis aikaa hankkia vakavarainen omistaja jatkamaan työtä. ELY-keskus ja ympäristöministeriö huolehtivat myös ympäristön paremmasta tulevaisuudesta. Kaikki tänään Kainuussa vierailevat ministerit ovat ilmaisseet tukevansa Kainuuta mahdollistuksien mukaan. 

Syyskuusta lähtien Finnveran yrityksille myöntämien investointilainojen määrä on ollut suurempaa kuin vuosiin. Yritykset siis luottavat tulevaisuuteen. Tilauskannat ovat myös olleet huomattavassa nousussa. Syksyn vienti onkin ollut yli kymmenen prosentin kasvussa. Osittain tässä täytyy kiittää nykyisten ja entisten ministereiden ja Suomen ulkomaan lähetystöjen peräänantamatonta yhteistyötä yritysten vientimatkoilla uusille markkina-alueille ympäri maailmaa. Tästä Team Finlandista onkin jo syntynyt käsite. Yritysten työpaikkoja poistuu joka päivä noin 400, mutta nyt niitä syntyy jo suunnilleen saman verran takaisin. Suomalaiselle työlle löytyy tilausta. 

En ole optimisti enkä pessimisti vaan toiveikas. Tiedän, että Kiinassa sekä muualla Kaukoidässä on talous hieman jäähtynyt ja USA:ssa jo ensimmäiset ennusteet uudesta taantumasta julistettu. Toisaalta euron arvon vakaa lasku lisää meidän kilpailukykyä ja vientiä. Arvostelusta huolimatta koko poliittinen kirjo Suomessa on löytämässä työpaikkoja suomeen tuovan yhteisen linjan. Toivon, että työmarkkinajärjestöt jatkavat edelleen kilpailukykyämme tukevaa sopimuskulttuuria myös eläkeratkaisun jälkeen. 

Kainuunkin tulevaisuus riippuu siitä miten koko Suomen ja meidän oma vientimme kehittyvät. Nyt on ainakin oikea suunta.