Facebook pixel

Suomalaisen työn kuukausi (Kainuun Sanomat)

Huhtikuusta on muodostunut monessa suhteessa ratkaisujen kuukausi suomalaiselle työlle. Niin kehysriihi, sote-linjaukset kuin tällä viikolla julkistettu työllisyys- ja yrittäjyyspaketit antavat positiivista suuntaa tulevalle. Palapelin palat alkavat loksahdella paikoilleen.

Sotea on tehty Suomessa pitkään ja hartaasti useammankin hallituksen toimesta. Kokonaisuus ei ole ollut helppo, pelissä ovat niin kansalaisen palvelut kuin miljarditason säästöt. Hallituksen nyt tekemät linjaukset antavat paljon toivoa. Tärkeimpinä elementteinä ovat ehdottomasti aito kansalaisen valinnanvapaus ja selkeä monituottajamalli. Palvelut kehittyvät ja jonot poistuvat luonnostaan, kun kansalainen voi vapaasti valita palvelunsa tuottajan. Kaiken aiheesta käydyn keskustelun keskellä on hyvä muistaa, että uudistusta tehdään nimenomaan sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi tasa-arvoisesti meille kaikille.

Myös kehysriihessä sovitut ratkaisut tukevat vahvasti talouden tervehdyttämistä ja rakenteiden uudistamista. Hallitusohjelman mukaisista säästötavoitteista pidettiin kiinni ja koulutus sekä tutkimus saivat lisäpanostuksia. Suun onkin menoissa oltava säkkiä myöten. Olennaista on myös, että kokonaisveroaste ei nouse eikä työn verotus kiristy.

Tällä viikolla julkaistu työllisyys- ja yrittäjyyspaketti pitää sisällään monia hyviä ajatuksia. Painotus siinä on mikro- ja pienyrittäjyydessä, mikä onkin järkevää sillä niissä syntyy eniten uusia työpaikkoja. Pienilläkin yksittäisillä muutoksilla on merkitystä investointeihin, yrittäjyyden kannustavuuteen, työpaikkojen syntymiseen ja työllistymiseen. Kokonaiskuva ratkaisee. Kaikki työllisyyttä lisäävät uudistukset ovat kulmakiviä tulevaisuuden Suomelle.

Uudistumista tarvitaan monella rintamalla. Myös esillä ollut ammatillinen koulutussopimus antaa pontta tulevaan. Talouden laskusuhdanne on hankaloittanut myös nuorten siirtymistä työelämään. Koulutussopimus laskee yritysten kynnystä tarjota työtä nuorille. Näin useammat saavat mahdollisuuden päästä työelämään kiinni. Vastaava malli on pitänyt Saksassa nuorisotyöttömyyden merkittävän alhaisena.

Hallituksen tavoitteena on 110 000 uutta työpaikkaa. Tätä työtä tehdään pala kerrallaan. Toukokuussa tullaan näkemään, millaisessa muodossa neuvoteltu yhteiskuntasopimus toteutuu. Erityisen suuri merkitys olisi riittävän kunnianhimoisella paikallisen sopimisen mallilla.

Investointeihin kannustetaan jatkossa investointivarauksella. Tämä onkin hyvin perusteltua, sillä kestävä kasvu lähtee ainoastaan investoinneista. Ne ovat nyt hiipuneet jo kolmanneksella.

Tekemistä riittää jatkossakin, mutta monia tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan on jo otettu. Kyllä tästä vielä hyvä tulee.

Eero Suutari
kansanedustaja (kok.)