Facebook pixel

Taloutta pitää hoitaa huolella (Kainuun Sanomat)

 

”Vahva valtion talous on köyhän paras turva”, on yksi parhaista poliittista ohjeista. Hyvinvointivaltiossa, jossa järjestetään hyvät palvelut ja tulonsiirrot niitä tarvitseville, on sen ylläpitämiseksi vain yksi keino. Talouskasvulla aikaan saatava korkea työllisyys.

Olemme olleet Suomessa viimeisen parin vuoden aikana tyytyväisiä kohentuneisiin talouslukuihin. Tällä hetkellä myös meidän palvelut ja tulonsiirrot ovat samalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa. Toisin kuin työllisyysasteemme, mikä on huolestuttavaa. Tanskassa on käytännössä täystyöllisyys. Samaan pyrkien on meidänkin jatkettava menokuria, rakennettava kestävää kasvua ja vahvistettava työmarkkinarakenteita. Palvelumme ja tulonsiirtomme säilyvät parhaina vain, jos huolehdimme julkisen talouden kunnosta velkaantumatta lisää.

Paalupaikalla olevan pääministeriehdokkaan Antti Rinteen puheet olla piittaamatta talousasiantuntijoidemme puheista, ovat paitsi vaarallisia maamme tulevaisuuden kannalta, mutta myös ristiriitaisia. Eikö SDP juuri viime aikoina korostanut sote-asioissa asiantuntijoiden kuulemisen tärkeyttä? Miltä taloutemme näyttää, kun uusi taantuma alkaa? Ympäröivässä maailmassa on poikkeuksellisen suuria taloudellisia ja poliittisia riskejä, jotka voivat romahduttaa taloutemme nopeasti.

Rinne totesi myös hetki sitten Helsingin Sanomissa, että ”talous ei voi ohjata tulevaisuutta”. Tähän on syytä todeta, että työllisyysaste ei nouse automaattisesti 75 prosenttiin. Hänen ehdottamansa rahantekoratkaisu ”enemmän verottamalla”, on taloutta helpoimmillaan ja johtaa nimenomaan työttömyyteen kuten edellisellä vaalikaudella kävikin.

Verot ohjaavat kansalaisten ja yritysten käyttäytymistä. Korkeat veroasteet eivät tuo kassaan samaa prosenttia lisää rahaa, vaan saattavat jopa vähentää valtion tuloja. Kohtuullinen verotus estää harmaata taloutta. Yritysten verotusta keventämällä parannetaan kilpailukykyä ja sitä kautta työllisyyttä. Siten saadaan verotulot kasvamaan. Alkoholin kulutusta koetetaan ohjailla korkeilla veroilla. On huomattavaa, että työn verotus liian korkeana toimii samoin – rajaa halua tehdä työtä.

Tarvitsemme keskustelua hyvinvointimme kestävyydestä. Suurimpia menoeriämme tulee olemaan ikäsidonnaiset menot ja puolustushankinnat. Kuunnellaan siis tarkalla korvalla valtiovarainministeriön talousasiantuntijoidemme näkemyksiä. Vastuullinen poliitikko tekee niin.

 

Eero Suutari, kansanedustaja