Facebook pixel

Tekemisen meininki (Paikallislehdet)

Kesä alkaa olla lopuillaan ja syksyn merkit alkavat jo olla ilmassa. Varmana merkkinä voi pitää myös valtion seuraavan vuoden budjettiehdotusta, jonka valtiovarainministeriö julkaisi vajaat parisen viikkoa sitten. Ehdotus perustuu pitkälti hallituksen aiemmin tekemiin päätöksiin ja siinä on huomioitu myös työmarkkinajärjestöjen kanssa neuvoteltu kilpailukykysopimus.

Ehdotusta on paikoin ehditty jo kritisoida valtion velkaantumiskehityksen osalta. On totta, ettei budjettiehdotuksesta löydy uusia säästöjä keväällä päätettyjen lisäksi ja velanottokin kasvaa tilapäisesti hieman. Tämä ei tarkoita sitä, että velkaantumisen taittamisesta olisi missään mielessä luovuttu. Siihen tarvitaan kuitenkin myös rakenteellisia uudistuksia sekä yrityksiä ja työpaikkoja. Talous on saatava vauhtiin.

Keskeisenä ajatuksena budjettiesityksessä on nyt antaa vauhtia maassamme orastavalle kasvulle. Työvälineet tähän ovat verotuksen keventäminen sekä yritysten ja työllisyyden kasvua tukevat ratkaisut. Niin yritystoiminnan, kuin työn tekemisenkin kannusteita lisätään monin eri tavoin. Samoin pidetään myös huoli siitä, että palvelut ja niiden rahoituspohja ovat jatkossakin hyvällä tasolla.

Henkilöverotuksen keventäminen painottuu etenkin pieni- ja keskituloisille. Työssäkäyvä väestö hyötyy ostovoiman kasvusta eniten, mutta myös eläkeläisten tilanne on budjettiesityksessä huomioitu. Työllistymisen helpottamiseksi esimerkiksi työttömyysetuuksien käyttötarkoitusta puolestaan tullaan laajentamaan liikkuvuusavustukseen, starttirahaan ja palkkatukeen.

Yrittäjyyden olosuhteiden parantamiseksi luvassa on myös parannuksia. Noin 190 000 pienemmälle yritykselle tulee mahdollisuus tilittää arvonlisävero jatkossa maksuperustaisesti. Nykyisellään myös pienyrittäjät ovat joutuneet tilittämään maksut, vaikka eivät palvelusta tai tavarasta olisi maksua itse vielä saaneetkaan. Unohtaa ei kannata myöskään yrittäjävähennystä, kotitalousvähennyksen korvauksien kasvattamista, metsälahjavähennystä tai sukupolvenvaihdosten edistämistä.

Näiden ja monien muiden toimenpiteiden kautta maamme tulevaisuudesta pyritään saamaan nousujohteisempi. Lisää on toki luvassa syksyllä. Maalia kohti edetään askel kerrallaan. On hyvä muistaa vanha totuus: pienistä puroista ne isotkin joet kasvavat.

Eero Suutari
kansanedustaja, kokoomus