Facebook pixel

Tekoja talouden ja työllisyyden kasvun puolesta jatkettava

Hallitus on kiistattomasti saavuttamassa kauden loppuun mennessä talouspoliittiset tavoitteensa. Julkinen talous on kääntymässä vuosikymmenen vaihteessa ylijäämäiseksi, ja velkaantuminen on saatu vihdoin kuriin. Saavutimme myös etuajassa 72 prosentin kunnianhimoisen työllisyysasteen tavoitteen. Työllisyyden positiivinen kehitys on vahvistanut julkista taloutta ja tuonut kymmenien tuhansien perheiden arkeen ja toimeentuloon helpotusta.

Lisätoimia ja uudistuksia tarvitaan, jotta ensi vaalikaudella saavutetaan yli 75 prosentin pohjoismainen työllisyysaste, ja edelleen 2020-luvulla kestävä 80 prosentin työllisyysaste. Ratkaisu Suomen ongelmiin ei ole miljardien velkarahalla toteutettavan menonlisäykset, joista lasku lankeaa maksettavaksi tuleville, ennestään pieneneville sukupolville. Tarvitsemme kasvutoimenpiteiden lisäksi rohkeita, mutta reiluja työntekoa lisääviä tulevaisuusuudistuksia.

Ensi vaalikaudella on edelleen kevennettävä työn verotusta, purettava yrittämistä haittaavaa sääntelyä, lisättävä reilua paikallista sopimista työpaikoilla, panostettava osaamiseen päivittämiseen sekä uudistettava sosiaaliturvaa niin, että työnteko muuttuu nykyistä houkuttelevammaksi. Yrittäminen, omistaminen ja investoiminen on oltava nykyistä kannattavampaa.

Hidastuva talouskasvu ei riitä kattamaan väestön ikääntymisestä seuraavia menotarpeita ensi vuosikymmenellä. Suurimmat uhat talouden kasvulle ovat kansainvälinen kauppasota ja sen luoma epävarmuus, kotimaassa taasen kasvava pula osaavasta työvoimasta. Valtiontalouden tarkastusviraston arvioiden mukaan merkittäviin menolisäyksiin ei ole varaa ensi vaalikaudella. Vastuullinen talouspolitiikka tulee olemaan sellaista, että joka vuosi koetetaan parantaa julkistalouden rakenteellista tilaa.

Työllisyysasteen nostaminen on pidettävä talouspolitiikan päätavoitteena. Pärjäämme pienemmillä menoleikkauksilla, mitä enemmän onnistumme nostamaan työllisyysastetta työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa uudistamalla.

Kokoomus jatkaa työtä sen eteen, että työn tekeminen ja työn teettäminen on aina kannattavaa. Hyvinvointi syntyy työllä ja yrittämisellä.

 

Eero Suutari, kansanedustaja