Facebook pixel

Teollisuus uuteen nousuun (Kaleva)

Suomen teollisuuden jalostusarvosta on viimeisen seitsemän vuoden aikana haihtunut kolmannes eli 12 miljardia (Nokia 8 ja muut 4). Tämä on korvattu velan otolla, eli elvytyksellä. Viennin jalostusarvo oli ylimmillään vuonna 2007,noin 36 miljardia. Elettiin hyvän sään aikaa, jolloin vientiteollisuus tahkosi rahaa ja poliitikot puhuvat jakovarasta. Elektroniikka-alan yrittäjät näkivät viimeistään tuolloin, että pohja on pettävää. Viennin haasteet oli ollut näkyvissä jo vuosituhannen vaihteesta. Koettiin, ettei osaamisemme ylivoima tule riittämään kustannusten kasvaessa ja hintojen tippuessa. Pärjätäkseen oli yritysten siirrettävä jalostusta halpamaihin. Samalla kuitenkin Nokian globaali kasvu vain jatkui, kotiuttaen Suomeen vuonna 2007 jo lähes 9 miljardia. Tämä tuntui hyvältä, mutta johti koko Suomen pöhöttymään ja kustannusten laukkaan, Teollisuus etsi kilpailukykyä muualta.

Tässä paineessa vientiteollisuuden oli amputoitava kotimainen jalostusketjunsa ja siirrettävä myös osaamistaan halpamaihin. Myöhemmin halpamaiden osaaminen meni meidän ohitsemme. Mutta vielä tuolloin Nokia maailmanomistajana tahkosi hilloa Suomeen. Tästä syntyi käsite, ettei meidän tarvitsekaan huolehtia kotimaan kustannusrakenteesta. Siirrymme vain jalostusketjussa ylöspäin. Niinpä teollisuutemme ei investoinut Suomeen yli kymmeneen vuoteen. Meillä meni yksipuolisuudessamme liian hyvin, että olisimme uusineet rakenteitamme.

Menetimme myös vaihtotaseen ylijäämän kokonaan. Velalla elävän valtion maksukyky oli haihtunut, vaikka velkaa tarvittiin lisää. Finanssikriisin seurauksena huomattiin, että Nokia oli panostanut väärään teknologiaan, metsäteollisuus ei huomannut että maailma ei lue enää lehtiä ja ikääntymisemme ennusteista ei välitetty tosissaan. Liian moni oli väärällä toimialalla, asui väärällä paikkakunnalla, tai oli hankkinut vääränlaisen koulutuksen.

Jo edellisen hallituksen aikana oli kyllä puhetta vaikuttavista rakenteellisista uudistuksista ja tämän hallituksen teettämät raportit Suomen oikaisusta kehottavat niiden toteuttamiseen. Osa niistä on sittemmin pakon edessä toteutettu, mutta suurin osa on edelleen toteuttamatta. Pakon edessä nekin tullaan ottamaan käyttöön, joten viivyttely on vastuutonta.

Uuteen nousuun on tilaus, joten uuden pääministerin johdolla on välittömästi päätettävä, että suomalaisiin työpaikkoihin kannattaa investoida. Tämä on kirjattava hallitusohjelmaan ja toteutettava kilpailukykyämme edelleen parantavat rakenteelliset uudistukset.

Valtionyhtiöiden myynneistä ei saada sellaisia lisätuloja, joiden avulla aito kasvu hoidetaan. Pöhöttymän ylläpitoelvytykseen niiden käyttäminen olisi harkitsematonta. Pieni, parin sadan miljoonan, panostus sellaisen infran ylläpitoon, joka on joka tapauksessa toteutettava, lienee kuitenkin paikallaan.

Yrityksiä on kannustettava kasvuinvestointeihin, hyödynnettävä kasvavaa uudenlaista yrittäjäintoa, sekä panostettava korkeasti koulutettujen viriävään kiinnostukseen yrittäjyyttä kohtaan.