Facebook pixel

Terrafamen tulevaisuus on veitsen terällä (Kainuun Sanomat)

Suomen taloustilanne on ollut pitkään huono ja talouskasvu on ollut vuosia lähes pysähdyksissä. Euroopassa parantunutta suhdannetilannetta ei ole juurikaan pystytty hyödyntämään. Viime vuonna Suomen talouskehitys jäi vielä hyvin vaatimattomaksi. Vaikka loivaa kasvua ennusteiden mukaan nyt onkin luvassa, on Suomen taloustilanne edelleen varsin hauras.

Tämä hauraus näkyy osaltaan toki myös Terrafamen ja Talvivaaran kaivoksen tarinassa, joka sai keskiviikkona uuden ikävän käänteen. Valtio on antamassa kaivokselle puoli vuotta armonaikaa. Mikäli ulkopuolista teollista sijoittajaa ei löydy puolen vuoden aikana, tullaan toiminta ajamaan lopullisesti alas.

Kaivoksen tulevaisuus on toki ollut pitkään epävakaalla pohjalla ja pitkälti ulkopuolisen rahoituksen varassa. Talvivaaran konkurssista on ehtinyt kulua nyt noin puolitoista vuotta. Toimintaa on ajettu kuitenkin sen jälkeen ylös ja uusia teollisia sijoittajia on koetettu löytää.

Yleisen talouskehityksen lisäksi muitakin haasteita on ollut. Raaka-aineiden hinnat eivät ole kehittyneet kovin suotuisasti. Erityisen suurena murheena ovat olleet myös ympäristötekijät, joista on esitetty paljon aiheellista kritiikkiä.

Yhtiö tarvitsee toimiakseen voimassaolevan ympäristöluvan. Valitettavasti ympäristövaikutusarvioinnit ovat jääneet suppeiksi ja ovat heijastumassa myös lupamenettelyyn. Vaasan hallinto-oikeuden päätökset sulfaattikiintiöistä ja ympäristölupien määräaikaistaminen ovat pitäneet huolta ympäristöstä, mutta samaan aikaan tietenkin myös lisänneet kaivostoimintaan liittyvää riskiä.

Terrafame on tehnyt kaivostoiminnan ylösajon osalta hyvää ja nousujohteista työtä. Prosessi on toiminut. Keskeiset tavoitteet on saavutettu ja paikoin jopa ylitetty. Ongelmia on pyritty korjaamaan ja poistovesien sulfaattipitoisuuden alentamiseen on haettu rataisuja. Edellytykset pitkällä aikavälillä kannattavalle kaivostoiminnalle ovat olemassa.

Yhtälö on vaikea. Ympäristöstä on ehdottomasti pidettävä huolta, mutta tilanteen korjaaminen vaatisi valtion rahoituksen jatkamista merkittävillä summilla vielä pitkään ilman takeita muusta rahoituksesta. Asiassa olisi päästävä eteenpäin kohti normaalia markkinataloutta. Tosiasia on, ettei valtio voi laittaa loputtomasti rahaa yksittäiseen yhtiöön.

Kaivoksella on vaikeuksistaan huolimatta ollut todella suuri merkitys koko Kainuun aluetaloudelle ja työllisyydelle. Siksi on syytä toivoa, että saatu puolen vuoden armonaika johtaa positiivisiin tuloksiin ja sijoittajia saadaan mukaan. Viimeistään nyt on laitettava kaikki peliin. Mahdolliset sijoittajat ovat jääneet odottamaan, että Suomen valtio satsaa kaivoksen ylösajoon ja huolehtii ympäristöstä. Nyt on heidän hetkensä.

Eero Suutari
kansanedustaja (kok.)