Facebook pixel

Terve sisäilma joka kouluun! (Kainuun Sanomat)

Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee tasavertaiset mahdollisuudet opiskella ja oppia. Tasavertaisuus koskee myös kouluympäristöä, joka on suurimmalle osalle lapsista ja nuorista oma lähikoulu. Pienimmillä paikkakunnilla kouluissa ei ole myöskään valinnanvaraa, kun kouluja on kylässä vain yksi.

Suomessa on monta surullisen kuuluisaa tarinaa, joissa vanhoja koulurakennuksia korjataan jatkuvasti sisäilmaongelmien takia. Näitä tarinoita on myös meillä valitettavasti Kainuussa. Kokonaisuudessaan meidän kouluverkosto on onneksi kehittynyt hyvään suuntaan.

Kosteus- ja homevaurioihin johtavat muun muassa rakennusten puutteellinen suunnittelu, rakennusvirheet sekä laiminlyönnit kunnossapidossa. Ennaltaehkäisevä huolto sekä kunnossapito ovatkin avainasemassa, kunhan rakennuksen perusteet ovat kunnossa. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan arvion mukaan rakennusten kosteusvaurioista johtuva korjausvelka on paisunut jo 30-50 miljardiin euroon.

Huono sisäilman laatu aiheuttaa ympäristö- ja terveysongelmia. Se sairastuttaa, lisää poissaoloja ja heikentää oppimistuloksia. Sisäilmaoireilun vuoksi oppilaat ja henkilökunta joutuvat siirtymään väistötiloihin tai jatkavat työskentelyä korjattavassa rakennuksessa. Lopulta palataan takaisin jatkamaan koulutyötä samassa, korjatussa rakennuksessa. Mutta jälleen todetaan uusia oireita. Kierre on jatkuva.

Kajaanin kaupunki teki ison ja varmasti 25 miljoonan euron arvoisen investoinnin rakentamalla vastikään avatun Lehtikankaan monitoimitalon (Kainuun Sanomat 14.3.2017). Monitoimitilat, jotka yhdistävät esimerkiksi koulut, päiväkodit ja kirjaston saman katon alle muodostavat myös järkeviä kokonaisuuksia sekä tuovat etuja päivittäiseen toimintaan. Lisäksi lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia on myös mahdollista tukea järkevällä tilasuunnittelulla. Oppilaat ovat olleet myös erityisen tyytyväisiä hyvään sisäilmaan uudessa koulussaan Lehtikankaalla.

Jatkuvat korjaukset ja paikkaukset vanhoihin rakennuksiin sekä sairauskulut maksavat usein lopulta kansantaloudelle enemmän kuin kokonaan uusi rakennus. Pahimmassa tapauksessa sisäilmasta johtuvat terveyshaitat maksavat terveyden, kodin tai työpaikan. Laatu ja huolellisuus rakentamisessa on palautettava arvoonsa, muutoin ihmiset sairastuvat ja kiinteistöjen korjausvelka jatkaa kasvamistaan.

Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee opiskella terveessä ympäristössä. Päätös rakentaa kokonaan uusi monitoimitalo vanhan Lehtikankaan ja Hauholan koulujen tilalle onkin hyvä sekä rohkaiseva esimerkki, josta pitäisi uskaltaa ottaa rohkeasti mallia myös muualla Suomessa. Kajaanin kaupunki ansaitseekin kiitoksen viisaasta sekä tulevaisuuteen katsovasta päätöksestä!

 

Eero Suutari

Kansanedustaja (kok)