Facebook pixel

Torjutaan ilmaston lämpeneminen kestävästi (Kainuun Sanomat)

Eduskunta on ottanut ilmastonmuutoksen vakavasti. Hallitusten välisen ilmastopaneelin, IPCC:n julkaiseman raportin myötä on selvää, että kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen on mahdotonta, jos emme kykene rajoittamaan ilmaston lämpenemistä 1,5 asteeseen. Loppuvuodesta kaikki eduskuntapuolueet kokoontuivat pyöreän pöydän ääreen keskustelemaan ilmastopoliittisista linjauksista ja tammikuun puolessa välissä täysistunnossa käytiin myös ajankohtaiskeskustelu ilmastonmuutoksen torjunnasta. Käydyt keskustelut antavat raamit kevään vaalikeskusteluille ja seuraavan hallituksen ilmastopolitiikalle.

Istuvan hallituksen energia- ja ilmastostrategian myötä Suomella on suunnitelma fossiilisen öljyn liikennekäytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa ilmastolain mukaisen päästövähennysvelvoitteen tiukentamista, EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoitteen huomattavaa nostamista, vähäpäästöisen liikenteen edistämistä ja hiilinielujen lisäämistä. Saavutamme viimeistään 2040-luvulla tilanteen, jossa Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat selvästi negatiiviset, eli poistamme nielujen avulla ilmakehästä enemmän kasvihuonekaasuja kuin tuotamme.

Kokoomus julkaisi hiljattain myös oman ympäristöohjelmansa. Nostoina siitä sinivihreä verouudistus, joka tarkoittaa käytännössä päästöhinnoittelua ohjauskeinona puhtaaseen energiaan siirtymisessä tukien sijaan. Hiilen käytöstä tulisi päästä kestävästi eroon. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen tulisi tehdä enenevässä määrin uusiutuvilla ja muilla kuin polttoon perustuvilla menetelmillä. Ajoneuvoveroa kehitetään enemmän autoilun päästöjen verotukseen ja tehdään järkeväksi valita sen käyttövoimaksi sähkö tai biokaasu. Itse kannatan lisäksi autoveron poistamista kokonaan.

Ympäristöohjelmamme on myös kirjattu metsien arvon maksimointi. On realistista tähdätä siihen, että 2040-luvun aikana Suomen metsät ja metsämaa sitovat enemmän hiiltä kuin vapautamme Suomen päästöinä taivaalle. Tämä edellyttää metsän hoitamista; harvennuksia ja uudistamista, sillä hoitamattomat metsät eivät sido hiiltä vaan ovat päästölähteitä. Mitä enemmän metsä kasvaa sen enemmän se sitoo hiiltä.

Pystymme loikkaamaan kustannustehokkaasti päästölähteistä päästönieluiksi, kun teemme määrätietoisia ja pitkäjänteisiä toimia. Tulevilla sukupolvilla on oltava oikeus samaan puhtaaseen ilmaan ja monimuotoiseen luontoon, josta olemme saaneet nauttia.

Eero Suutari, kansanedustaja