Facebook pixel

Valinnanvapaudella tasa-arvoisia terveyspalveluita kaikille (Kainuun Sanomat)

Joulu on kirjaimellisesti ovella kirjoittaessani vuoden viimeistä kolumnia Kainuun Sanomiin. Vuoden viimeiset viikot eduskunnassa ovat olleet merkittävien päätösten ja linjausten aikaa. Tällä viikolla hallitus sai myös valmiiksi lakiluonnokset siitä, miten jokainen suomalainen voi valita tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalvelunsa.

Soten tuoma valinnanvapaus on merkittävä muutos suomalaisessa julkisessa terveydenhoidossa. Arjessa muutos näkyy siten, että tämän hetkinen mahdollisuus valita julkisten terveyskeskusten välillä laajenee koskemaan vapautta valita julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan sosiaali- ja terveysasema. Asiakasjonot lyhenevät ja hoitoon pääsy helpottuu, mikä on ollut keskeinen tavoite koko valmistelun ajan. Yhdenvertaisuutta parannetaan ja terveyseroja kavennetaan myös opiskelijaterveydenhuollossa, kun kaikki korkeakouluopiskelijat pääsevät samojen sosiaali- ja terveyspalveluiden (YTHS) piiriin.

Valinnanvapaudella on myös myönteinen vaikutus sosiaali- ja terveysalalla toimiville pienille sekä keskisuurille yrityksille. Asiakkaille tarjottava maksuseteli mahdollistaa myös kaikkein pienempien yritysten sekä yksinyrittäjien, kuten fysioterapeuttien, pääsyn markkinoille. Lisäksi yritysten välinen kilpailu kehittää perusterveydenhuollon sosiaali- ja terveysalan palveluita, mikä tarkoittaa lopulta parempia terveyspalveluita meille kaikille.

Valinnanvapaudella varmistetaan jokaiselle laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut varallisuudesta riippumatta. Nythän tilanne on se, että suuri osa työssäkäyvistä nauttii työterveyshuollon palveluista ja pääsee sairastuessaan heti lääkäriin. Sen sijaan paikoittain kuormittunutta julkista terveydenhuoltoa käyttävät työttömät ja vanhukset saattavat joutua odottamaan lääkäriin pääsyä useamman viikon! Tämä on epäinhimillistä ja epätasa-arvoista sekä kasvattaa terveysmenoja.

Ihmisten oma valinta sekä mahdollisuus vaikuttaa käyttämiinsä palveluihin ovat inhimillinen ja joustava tapa uudistaa terveyspalveluita. Keskiössä on ihminen, ei järjestelmä. Sote-uudistuksen myötä asiakaslähtöisyys sekä yhdenvertaiset ja modernit palvelut laajenevat koskettamaan jokaista suomalaista

Toivotan kaikille Kainuun Sanomien lukijoille rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2017!

 

Eero Suutari

Kansanedustaja (kok)