Facebook pixel

Valinnanvapaus on jo lyhentänyt jonoja (Paikallislehdet)

Lääkärille pääsyä odottavat tällä hetkellä tuhannet suomalaiset. Heistä 19 000 on hoitojonossa jopa kolmesta viikosta kolmeen kuukauteen – odotusaika voi siis olla neljäsosa kokonaisesta vuodesta! On täysin kestämätöntä, että hoitoon pääsee kohtuullisessa ajassa ainoastaan rahalla.

Oikea-aikainen hoito säästää ihmistä ja yhteiskunnan varoja. Ensisijaisen tärkeää sote-uudistuksessa on jonojen lyheneminen, paremmat palvelut sekä palveluiden rakentaminen kestävälle perustalle. Toimimattomat palvelut kuormittavat eniten jonossa odottavaa ihmistä, jolta pitkittynyt hoitoon pääsy vie pahimmassa tapauksessa terveyden tai hengen.

Meillä on esimerkkejä muista Pohjoismaista, mitkä osoittavat ihmisten saavan parempaa hoitoa ja jonojen lyhenevän, kun raha seuraa ihmistä. Valinnanvapauskokeilut ovat olleet myös onnistuneita useissa Suomen kunnissa sekä asiakkaiden että palvelujärjestelmän kehittämisen kannalta.

Esimerkiksi 5 500 asukkaan Lammilla Hämeenlinnassa valinnanvapauskokeilu on tuonut tehostumista ja nopeuttanut hoitoon pääsyä. Ihmisille ei ole ollut merkitystä palveluntuottajalla, vaan vaakakupissa ovat painaneet ripeä hoitoon pääsy sekä pysyvä hoitosuhde. Valinnanvapaus ei siis suinkaan vie sote-palveluita pois pieniltä paikkakunnilta!

Soten lainsäätämistyö on vielä kesken ja koko hallitus edellyttää huolellista valmistelua parhaan mahdollisen lain aikaansaamiseksi. Viime viikon välikysymyskeskustelussa hallitus täsmensi, että lausuntopalautteen mukaisesti valinnanvapauden välineiden voimaantuloa vaiheistetaan. Näin varmistetaan eritahtisten kuntien mukaan saaminen ja että kuntiin vuosikymmenien aikana kerääntynyt osaaminen saadaan myös parhaaseen käyttöön. Tässä vaiheessa peräti kuusi maakuntaa on innokkaana ilmoittanut halunsa pilotoida valinnanvapautta jo ennen lain voimaantuloa. Pilotoinnin kannusteeksi valtio tarjoaa myös tuntuvaa rahoitusta joustavan aikataulun ohella.

Sote-uudistuksen sisäänajo piloteilla ja kokeiluilla antavat arvokasta tietoa valinnanvapauden toimivuudesta. Hallitus on sitoutunut viemään sote-uudistuksen maaliin ja edistää sitä määrätietoisesti. Ratkaisussa ollaan pidemmällä kuin koskaan. Nyt olisi täysin vastuutonta jättää uudistus tekemättä ja ihmiset hoitojonoon.

 

Eero Suutari

Kansanedustaja (kok)