Facebook pixel

Valinnanvapaus on asiakkaan, alan yritysten ja koko Suomen etu (Kaleva)

Uuden vuoden alku tarkoittaa monelle menneen vuoden tapahtumien muistelua sekä tulevaa vuotta koskevien päätösten tekemistä. Omalla kohdallani uusi vuosi tarkoittaa jälleen suomalaista työtä sekä yrittäjyyttä eteenpäin vieviä ratkaisuja, kuten myös sosiaali- ja terveysalan uudistuksen kehittämistä erityisesti valinnanvapauden kannalta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaus muuttaa merkittävästi suomalaista sote-alan kenttää. Nykyinen mahdollisuus valita pelkästään julkisten terveyskeskusten välillä laajenee koskemaan vapautta valita julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan sosiaali- ja terveysasema. Valinnanvapaus siis varmistaa muun muassa nopeamman hoitoon pääsyn lyhentämällä perusterveydenhuollon jonoja. Samalla kavennetaan terveyseroja ja parannetaan yhdenvertaisuutta, kun asiakkaan työmarkkina-asema tai varallisuus ei vaikuta hoitoon pääsyn nopeuteen.

Pienille ja keskisuurille alan yrityksille sovittu valinnanvapausmalli mahdollistaa tasavertaisen kilpailuaseman sekä kehittymisen sote-alalla. Kun tavoitteena on, että kaksi kolmasosaa sote-palveluiden kustannuksista on valinnanvapauden piirissä, on pienten ja keskisuurten yritysten aidosti mahdollista toimia sote-kentällä. Valinnanvapauden ja maksusetelin yhdistäminen varmistaa myös yksinyrittäjien pääsyn markkinoille. On sekä asiakkaan että pk-yrittäjien etu, että maksu- ja asiakasseteli sekä henkilökohtainen näkemys hoidon laadusta ovat merkittävässä roolissa osana valinnanvapautta. 

Alan toimijoiden mukanaolo on tärkeää laadun ja palveluiden kehityksen kannalta. Kilpailu asiakkaista pitää huolen palveluiden saatavuudesta ja laadusta.  Sote-uudistus tarjoaa suomalaisille yrityksille myös entistä paremmat mahdollisuudet kehittää hyvinvointi- ja terveysteknologiapalveluita ja viedä niitä jatkossa myös muualle maailmaan. Olemmehan tällä alalla jo maailman kärkeä.

Suomalaisille on – tutkimuksien mukaan – tärkeää saada itse valita terveys- ja sosiaalipalvelunsa. Suomalaiset haluavat vaikuttaa myös niiden kehittymiseen. Ihmisten oma valinta sekä mahdollisuus vaikuttaa käyttämiinsä palveluihin takaavat myös asiakaslähtöisyyden ja palveluiden inhimillisyyden. Kilpailuilla markkinoilla hyvin palveluita tuottavat toimijat pärjäävät sekä kehittävät samalla koko alaa. Tällöin jokainen suomalainen saa parempia terveyspalveluita.

Toivotan kaikille Kalevan lukijoille menestystä ja onnellista uutta vuotta 2017!

Eero Suutari

Kansanedustaja (kok)