Facebook pixel

Valonpilkahduksia kehysriihessä

Hallituksen kehysriiheen oli jälleen ladattu paljon odotuksia. Työllisyyttä tukevat toimet jäivät valitettavan laihoiksi, samoin kävi yritystukien karsimiselle. Merkittävät työllisyyttä edistävät ratkaisut sekä yritystukien purkaminen jäävät odottamaan syksyn budjettineuvotteluja. Pettymykseltään moni ei nyt näe niitä ratkaisuja, jotka suuntaavat kuitenkin vahvasti tulevaisuuteen.

Rahoituksen myöntäminen Oulun Sataman syväväylän rakentamiseksi on erinomainen päätös koko Pohjois-Suomen kannalta. Se tukee viennin kasvua ja erityisesti Kainuun sekä Pohjois-Pohjanmaan metsä- ja kaivosteollisuuden elinvoimaisuutta. Kuljetusten haasteisiin tulee merkittävä helpotus, kun tavaraa voidaan kuljettaa entistä kustannustehokkaammin asiakkaille. Päätös antaa myös piristysruiskeen Pohjoisen työllisyydelle ja investoinneille.

Sekä työllisyys että tasa-arvo olisivat vaatineet perhevapaauudistusta, joka ei valitettavasti edennyt kehysriihessä edes suunnitteluvaiheeseen. Päätös alentaa varhaiskasvatusmaksuja lieventää kuitenkin kannustinloukkuja sekä vahvistaa lapsen oikeutta saada varhaiskasvatusta. Maksuton varhaiskasvatus, joka tulee koskettamaan lähes 7 000 perhettä, tukee perheitä ja työllisyyttä.

Kehysriihessä tehtiin myös merkittäviä päätöksiä syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Panostaminen nuoriin on selkeä viesti hallitukselta. Suomella ei ole varaa, eikä se aio hukata yhtäkään nuorta. Myös yksityishenkilöiden konkurssin mahdollistaminen on inhimillinen päätös sekä selkeä parannus yrittäjiä koskettavaan lainsäädäntöön.

Hallitus antoi eduskunnalle myös odotetun ammatillisen koulutuksen uudistuksen huhtikuun viimeisellä viikolla. Keskeistä uudistuksessa ovat yksilöllinen joustavuus ja työelämälähtöisyys, minkä lisäksi jatkossa koulutukseen voi myös hakea ympärivuotisesti. Tämä on selkeä parannus, kun tarpeettomat välivuodet jäävät pois. Kainuussa ammattiin opiskelevien opettajat ovat kokeneet tämän vuosituhannen puolella yhteistoimintaneuvottelut ja joutuneet sopeuttamaan toimintaansa lähes joka vuosi. Nyt Kainuun Ammattioppilaitos on kuitenkin yksi Suomen parhaista – ensisijaisten hakijoiden suhde koulutuspaikkoihin on Suomen korkein. Haastavista ajoista huolimatta on tehty oikeita asioita, mistä on syytä olla ylpeä.

Työllisyysasteen nostaminen on keskeinen asia koko Suomen hyvinvoinnin kannalta. Ilman korkeaa työllisyysastetta emme voi ylläpitää nykyisiä hyvinvointipalveluitamme. Tehdyt päätökset muun muassa päivähoitoon, kannustinloukkujen purkamiseen ja nuorista huolehtimiseen sekä työllisyyttä tukeviin investointeihin antavat toivoa tulevaisuuteen. Työ Suomen eteen jatkuu.