Facebook pixel

Varjele kasvun taimenta

Suomessa oli kesäkuussa 2015 työpaikkoja yhteensä 2,427 miljoonaa. Vastaavasti helmikuussa 2019 niitä oli 2,567 miljoonaa. Asiantuntijoiden mukaan saatuun 140 tuhanteen uuteen työpaikkaan on vaikuttanut kolme asiaa.

Ensimmäisenä yhteisöveron laskeminen 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Vastoin epäilyjä verotuotto ei laskenutkaan, vaan on nousussa. Toisena vaalikauden alussa tehty kilpailukykysopimus, ja siitä seurannut maltillinen palkkakehitys, minkä ansiosta suomalaisten tuotteiden ja palveluiden hintojen korotukset olivat pienempiä kuin kilpailijamaissamme. Tästä seurasi aiemmin romahtaneen vientimme nousu takaisin kasvu-uralle, jota vauhditti etenkin pienten ja keskisuurten yritysten viennin kasvu. Kolmantena kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovitut tuloverojen yhteensä 1,5 miljardin veronalennukset, jotka osaltaan johtivat siihen, että meidän kokonaisveroaste laski kahdella prosenttiyksiköllä 42 prosenttiin.

Nämä teot kansainvälisen noususuhdanteen vallitessa auttoivat meitä hallituksen tärkeimmän tavoitteen, työllisyysasteen nostamisen, saavuttamisessa. Tämän lisäksi verotulomme kasvoivat 92 miljardista (2015) yli 99 miljardiin viime vuonna. Velkaantumisemme pysähtyi ja valtionvelkaa lyhennettiin pitkästä aikaa.

Tätä kehitystä ei saa nyt pysäyttää veron korotuksilla. Veromme ovat vieläkin EU:n keskiarvoon ja etenkin OECD-maihin verraten korkealla. Talousasiantuntijoiden mukaan meidän on nostettava työllisyyttämme ja laskettava edelleen yritysten, työntekijöiden ja eläkeläisten veroja. Se johtaa myös verotulojemme kasvuun ja vahvempaan valtion talouteen. ”Vahva valtion talous on köyhän paras ystävä”, sanoi aikoinaan myös Vasemmistoliiton Outi Ojala.

Kokoomuksen ainut lupaus on keventää työn verotusta miljardilla. Se johtaa työllisyyden ja sitä kautta myös verotulojen ja talouden kestävään kasvuun. Siitä taasen seuraa paremmat mahdollisuudet ylläpitää ja parantaa palveluitamme sekä auttaa heikommassa asemassa olevia kansalaisiamme.

Äänestäjät, tukekaa tekin tätä orastavaa, kestävää ja vastuullista politiikkaamme. Älkää antako valtakirjaa verojen lamauttavaan nostamiseen, joka johtaa työttömyyteen. Varjelkaa Suomi kasvuun, jossa kannattaa tehdä työtä ja yrittää.

 

Eero Suutari, kansanedustaja (kok.)

Kolumni on julkaistu Koti-Kajaani -lehdessä 13.4.2019