Facebook pixel

Veronkiristyshämäys (Kaleva)

SDP:n lupaa vaaliohjelmassaan paljon hyvää ja maksattaisi sen perintö- ja lahjaverotuksen, listaamattomien yritysten veron ja kiinteistöverojen kiristyksillä sekä yrittäjävähennyksen poistolla, osinkojen jyrkemmällä progressiolla ja palkkaveron yhä jyrkemmällä progressiolla.

Linjauksia tarkastellessani en voi olla miettimättä, haluavatko he johtaa äänestäjiä tahallaan harhaan? Samaan aikaan, kun SDP haluaa lisätä työllisyyttä, puolueen esittämät verolinjaukset rokottaisivat pk-yrittäjiä ja omistamista, eli niitä jotka ovat säästäneet yritykseen, sijoitustoimintaan tai vaikka asuntoon. Lyhyesti sanoen niitä, jotka luovat työpaikkoja. Lisäksi puolue perustelee omistamisen verottamisen kiristämistä sillä, että Suomessa muka olisi eurooppalaisittain alhainen omistamisen verotus.

Puolue ei kuitenkaan vertaa eri maiden omistamisen verotuksen kireyttä, mikä antaisi oikean kuvan tilanteesta, vaan harhaanjohtavasti omistuksen verotuksen osuutta kaikesta verotuksesta. Toisin sanoen sitä, missä suhteessa kulutuksen, työn ja omistamisen verot kertyvät.

Vertailusta saa sellaisen kuvan, että esimerkiksi Maltalla ja Luxembourgissa on Suomea kireämpi omistamisen verotus, koska siellä noin 28 prosenttia veroista kertyy omistamisen verotuksesta ja Suomessa vain 16 prosenttia. Todellisuudessahan tämä vertailu kertoo ainoastaan maiden talouden rakenteen eroista, eikä sinällään käy perusteluna verotuksen kiristämiseen. Suomessa on pieni finanssisektori, vähän omavaraista yritystoimintaa ja yksityistä sijoitustoimintaa sekä omistusta.

Samassa vero-ohjelmassa mainitaan, että varsinaisten veroparatiisien lisäksi myös monilla EU-mailla on ollut verovälttelyn mahdollistavia haitallisia säädöksiä ja käytäntöjä. Esimerkkeinä käytetään Maltaa ja Luxemburgia, joiden SDP:n logiikalla pitäisi olla omistamisen verotuksen mallimaita, koska kummassakin omistamisen verotuksen osuus on jopa korkeampi kuin EU:n keskiarvo.

Mieleen hiipii väkisinkin ajatus, että äänestäjää johdetaan harhaan. Pahinta on se, että harhaanjohtavalla argumentilla perusteltu vero-ohjelma kurittaisi pk-yrityksiä, jotka ovat talouskasvumme ja työllisyytemme perusta. Pienten yritysten riskinottokykyyn ja työllistämisvalmiuksiin vaikuttaisivat erityisesti listaamattomien yritysten osinkohuojennuksen sekä yrittäjävähennyksen poisto.

Pitkällä aikavälillä tällaisella politiikalla voidaan aiheuttaa se, että yritteliäisyys, sijoittaminen ja omistaminen Suomessa eivät ole enää houkutteleva vaihtoehto, jolloin työpaikat tavoitteiden vastaisesti vähenevät.