Facebook pixel

Verot kasvua kannustamaan (Kainuun Sanomat)

Viime viikkoina syntynyt keskustelu yritysverotuksesta on paikallaan. Hallitusohjelman yli sadan tuhannen uuden pysyvän työpaikan, viennin ja talouskasvun vauhdittaminen vaatii myös veromuutoksia. Yksittäisten muutosten sijaan on muodostettava laajempi kuva mikäli haluamme kasvua, uusia vientiyrityksiä, sijoituksia ulkomailta, investointeja ja työtä Suomeen.

Myös yrityskantamme rakenteellinen muutos on tarpeen. Yritysten on muututtava ajanmukaisiksi sekä kasvuhaluisiksi ja ennen kaikkea meidän on saatava uusia vientiyrityksiä. Siihen me tarvitsemme rahoituksen.

Ulkomaiset yritysostot eivät ole pahasta, vaan edistävät yrityskantamme uusiutumista. Suomessa on vähemmän ulkomaalaisten omistamia yrityksiä kuin muualla. Osingot ja oston jälkeen saadut rahat yleensä sijoitetaan uusiin ja kasvaviin yrityksiin. Näitä Suomessa tarvitaan. Oikeastaan maamme on niin pääomaköyhä, että vain ulkomainen raha ja kannattavasti kasvavien yritysten osingot pystyvät rahoittamaan uudet investoinnit.

Pelkän investointivarauksen käyttöönotto ei johda uudenlaisiin investointeihin. Sinänsä se on tyhjää parempi, mutta sen vaikutus yrityksen investointikykyyn on pieni. Tarpeelliset uudet investoinnit ja yritysten sekä viennin kestävä kasvu eivät sillä pelkästään toteudu. Se lisää epätervettä verosuunnittelua ja pönkittää pääasiassa vanhoja tuotantorakenteita. Varaus siirtää verotuloja jopa miljardilla, joten se on myös korvattava jotenkin. Yhteisöveron tai pääomaveron nostoa taas emme halua.

Viime kaudella tehty yhteisöveron lasku 20 prosenttiin oli kasvun kannalta ja myös verohallinnon johdon mukaan erittäin hyvä päätös. Se tuottaa investointeja ja uusiutuvaa yrityskantaa, houkuttelee ulkomaisia yrityksiä ja se on myös jo tuonut lisää verotuloja. Pienen alkunotkahduksen jälkeen sen tuotto kasvoi viime vuonna jo noin 600 miljoonaa.

Parannettavaa yritysverotuksessa riittää silti edelleen. Oman ja vieraan pääoman jyrkästi eroava verokohtelu on tunnistettu ongelmaksi laajasti. Velalla ei tulisi olla veroetua omaan pääomaan nähden, vaan verotuksen tulisi olla pääomaneutraalia. Tämä tekisi myös järkevämmäksi osinkorahojen kiertämisen kotimaisiin uusiin ja kasvaviin yrityksiin.
Viime vuosina voimakkaasti kiristynyt perintö- ja lahjaverotus vaikuttaa sekin yritysten kasvuun. Pääomaveron progression poistaminen ja työn verotuksen alentaminen lisäisivät niin ikään kasvua ja suomalaista työtä.

Tiedän, että jokainen yrittäjä ja palkansaaja kehottaa tekemään kerralla kannustavan ja pitkäikäisen yritysverojärjestelmän, eikä sellaista jota muutetaan jatkuvasti. Siksi kokonaiskuva on keskustelussa oltava kirkkaana.

Eero Suutari
kansanedustaja, kokoomus