Facebook pixel

Verotus tukemaan kestävää kasvua, palveluja ja työllisyyttä

Verotuksen vaikutus taloudelliseen käyttäytymiseen on suuri. Suomen kireä verotus heikentää kannustimia työntekoon ja mahdollisuuksia kasvattaa yritystä. Työn ja yrittämisen verottamista pitää keventää. Tuloverojen kiristäminen ei auta tässä maassa, joka verottaa lähes korkeimmin koko maailmassa. Kiristäminen tuo lisää verotuloja vain silloin, kun tuloverot ovat matalia.

Verotuksen tehtävä on antaa tilaa talouskasvulle, jolla sitten voimme rahoittaa nykyiset julkiset palvelut, lopettaa velkaantumisen ja auttaa vähävaraisia. Suomen julkinen talous on alijäämäinen ja kestävyysvaje noin 10 miljardia euroa. Työ ja omistaminen kulkevat yhä enemmän käsi kädessä. Suomen kireän verotuksen seurauksena pian missä tahansa muussa Euroopan maassa on enemmän ostovoimaa kuin Suomessa. Tulevaisuutta on rakennettava niin, että talous kasvaa eikä synny pakkoa ottaa lisää velkaa tai pakkoa leikata palveluista, sosiaaliturvasta tai eläkkeistä.

 

Lopetetaan vahingolliset verot

Varainsiirtoverosta tulisi luopua, sillä se hidastaa asunnon vaihtamista ja vaikeuttaa asuntomarkkinoiden toimintaa. Tästä asiasta myös taloustieteilijät ovat harvinaisen yksimielisiä. Varainsiirtovero heikentää ihmisten mahdollisuuksia muuttaa työn perässä uudelle paikkakunnalle sekä keinotekoisesti kasvattaa asumisen kustannuksia ja asuntojen hintoja. Erityisen ongelmallinen varainsiirtovero on muuttotappioalueilla, joissa asuntojen tarjontaa on enemmän kuin ostajia. Varainsiirtovero on este työllistämiselle sekä työllisyysasteen kasvulle koko Suomessa ja nykyisellään se ohjaa asumaan elämäntilanteeseen nähden sopimattomassa asunnossa.

Perintö- ja lahjavero tulee poistaa ja korvata luovutusvoittoverolla, joka maksetaan, jos saatu lahja tai perintö myydään eteenpäin. Suomessa perintö- ja lahjaverotuksen vuosittainen kertymä on noin prosentin luokkaa koko julkisen talouden budjetista, joten sen poisto vaatii suurempaakin veroremonttia. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa perintöverosta on jo luovuttu ja Virossa sekä useissa Euroopan maissa sitä ei ole käytössä lainkaan. Suomessa talouden rahoituspohja ei silti romahda, päinvastoin poistaminen edesauttaa kotimaista omistajuutta ja suomalaisten vaurastumista. Pitkällä tähtäimellä se on kansakunnan turva.

Autoveron piti olla vain väliaikainen ratkaisu. Se on olemassaolollaan jo aiheuttanut sen, että meillä on Euroopan vanhin autokanta. Nykyisellään autoverotus on käytettyjen autojen maahantuontiin kannustava tekijä ja suosii suuripäästöisten autojen käytettynä maahantuontia. Näin Suomesta tulee muun Euroopan vanhojen autojen kaatopaikka. Markkinoiden ohjaaminen toimii paremmin kuin kiellot, sillä autoliikennettä tarvitaan tulevaisuudessakin. Autoveron poisto olisi todistetusti ympäristö- ja liikenneturvallisuusteko, ja mikäli autovero olisi ratkaisu ympäristöongelmiin, olisi se otettu käyttöön jo muissakin Euroopan maissa kuin vain Suomessa ja Tanskassa.