Facebook pixel

Yhteinen tilannekuva, kovat lääkkeet (Kainuun Sanomat)

Huhtikuisten eduskuntavaalien jälkeistä aikaa ovat luonnollisestikin värittäneet juuri päättyneet hallitusneuvottelut. Keskustasta, perussuomalaisista ja kokoomuksesta koostuva hallitustrio on käynyt koko toukokuun perinpohjaisia keskusteluja hallitusohjelman rakentamiseksi. Tarkoituksena oli saada ratkaisut pakettiin toukokuun loppuun mennessä. Aikataulu piti ja uusi hallitus pääsee siten tositoimiin jo kesäkuussa.

Suomen kannalta neuvottelujen lopputulos on hyvä. Maan talouden tila on vakava, mikä näkyi myös neuvottelujen hengessä. Asioista puhuttiin niiden oikeilla nimillä ja leimallista oli ratkaisuhakuisuus. Haasteellisia kohtia työstettiin pala kerrallaan. Tilannekuva ja tehtävä olivat yhteisiä. Monelta osin tunnelma ja luottamuksen taso olikin hyvin erilainen, kuin neljä vuotta sitten.

Tilanteen vakavuudesta johtuen myös lääkkeet tulevat kuitenkin olemaan kovat. Kilpailukyky on löydettävä ja kansantalous on saatava kuntoon. Velkaantuminen on taitettava, mutta samaan aikaan on pystyttävä pitämään huoli sekä talouskasvusta, että myös kaikkein heikoimmista. 

Olen itse ollut neuvotteluissa mukana julkisen talouden ja verotuksen sekä työllisyyden taustaryhmissä. Keskiössä ovat olleet maamme kilpailukyvyn edistäminen, suomalaisten työpaikat ja pk-yritysten toimintaedellytykset, sekä näihin liittyen tietenkin paikallisen sopimisen edistäminen. Paljon on tehty sen eteen, että työnteko ja teettäminen on jatkossa kannattavampaa. Kokonaisveroaste ei nouse ja työn sekä yrittämisen verotus kevenee. Työmarkkinoiden toimintaa ja vapaata kilpailua tullaan edistämään merkittävästi.

Julkiselle sektorille on luvassa rakenteellisia uudistuksia, jotka parantavat tuottavuutta noin kolmen miljardin edestä. Ehkä merkittävimpänä kokonaisuutena tässä on sote-ratkaisu. Asiaa ei saatu kaikkien puolueiden kesken sovittua edellisellä istuntokaudella ajankin loppuessa kesken, joten päätöksillä onkin jo kiire. Paineita on sekä palveluiden, tuottajien että myös kustannusten osalta. Tilanteen kehittymistä ovat odottaneet varmasti suurella mielenkiinnolla myös maamme 20 000:ssa  sote-alan yrityksessä työskentelevät 60 000 ihmistä. Tehty ratkaisu turvaa palvelut ja parantaa jatkossa yritysten toimintaedellytyksiä.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuunkin kannalta hallitusohjelmassa on myös kasvun siemeniä. Kasvuohjelma sisältää 1,6 miljardin euron investoinnit, jotka kohdistuvat muun muassa biotalouteen. Myös liikenneverkon korjaamiseen on luvassa rahaa. Parhaimmillaan tämä voi tarkoittaa tuhansia uusia työpaikkoja. Paljon työtä on kuitenkin vielä edessä. Neuvoteltuun ratkaisuun on aihetta silti olla tyytyväinen. Kovat lääkkeet ovat tarpeen, jotta potilas saadaan jälleen täyteen vauhtiin.

Eero Suutari

kokoomus